keyboard_arrow_right Aanbieding toevoegen
keyboard_arrow_right Aanmelden
keyboard_arrow_right Registreren
keyboard_arrow_right Huis
keyboard_arrow_right Industrie
keyboard_arrow_right Zoeken
keyboard_arrow_right Verkopen

Privacybeleid

Onze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt en gepost op 26 juni 2019. Het regelt de privacyvoorwaarden van onze Website, die zich bevindt op http://www.Sales-machinery.com, subdomeinen, en alle bijbehorende web-based en mobiele toepassingen (gezamenlijk, "Website"), als eigendom van en geëxploiteerd door S-Machinery Ltd. Alle termen met een hoofdletter die niet in ons Privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals gespecificeerd in onze Servicevoorwaarden.
Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben wij dit beleid ontwikkeld om u te laten begrijpen hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken en hoe wij deze gebruiken. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor het verstrekken en verbeteren van de website. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op http://www.Sales-machinery.com. Het volgende schetst ons privacybeleid.
Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
Wij zullen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken met als enige doel het vervullen van de door ons gespecificeerde doeleinden en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij wij de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
We zullen persoonlijke informatie alleen bewaren zolang als nodig is voor het vervullen van die doeleinden.
Wij zullen persoonlijke informatie verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, indien van toepassing, met de kennis of toestemming van de betrokken persoon.
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en moeten, voor zover dat nodig is voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.
Wij zullen de persoonsgegevens beschermen door middel van redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, alsmede tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
We zullen informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie direct beschikbaar stellen aan klanten.
 
Uw privacy
S-Machinery Ltd. volgt alle wettelijke vereisten om uw privacy te beschermen. Ons Privacybeleid is een wettelijke verklaring waarin wordt uitgelegd hoe wij informatie over u kunnen verzamelen, hoe wij uw informatie kunnen delen en hoe u het delen van uw informatie door ons kunt beperken. Wij gebruiken de Persoonlijke Gegevens die u aanbiedt op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Als u Persoonlijke Gegevens verstrekt om een bepaalde reden, kunnen wij de Persoonlijke Gegevens gebruiken in verband met de reden waarom deze zijn verstrekt. Registratie-informatie die bij de ontwikkeling van uw account wordt verzonden, kan bijvoorbeeld worden gebruikt om u producten voor te stellen op basis van eerdere acquisities. Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om toegang te bieden tot diensten op de Website en om uw gebruik van dergelijke diensten te monitoren. S-Machinery Ltd. kan uw Persoonsgegevens en diverse andere persoonlijke, niet-identificeerbare informatie die via de Website wordt verzameld, ook gebruiken om ons te helpen bij het verbeteren van het materiaal en de functionaliteit van de Website, om onze gebruikers veel beter te begrijpen en om onze diensten te verbeteren. U zult de voorwaarden in ons Privacybeleid met een hoofdletter zien. Deze termen hebben de betekenis zoals beschreven in het hoofdstuk Definities hieronder.
 
 
Definities
"Niet-persoonlijke informatie" is informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is voor u en die we automatisch verzamelen wanneer u onze Website bezoekt met een webbrowser. Het kan ook publiek beschikbare informatie bevatten die wordt gedeeld tussen u en anderen.
"Persoonlijk Identificeerbare Informatie" is niet-openbare informatie die voor u persoonlijk identificeerbaar is en die wordt verkregen om u binnen onze Website te kunnen voorzien. Persoonlijk identificeerbare informatie kan informatie bevatten zoals uw naam, e-mailadres en andere gerelateerde informatie die u aan ons verstrekt of die wij over u verkrijgen.
 
 
Informatie die wij verzamelen
Over het algemeen heeft u de controle over de hoeveelheid en het type informatie dat u aan ons verstrekt bij het gebruik van onze Website.
Als bezoeker kunt u onze website doorbladeren om meer te weten te komen over onze website. U bent niet verplicht om ons als Bezoeker enige Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verstrekken.
Verzamelde computergegevens
Wanneer u onze Website gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde computergegevens door de interactie van uw mobiele telefoon of webbrowser met onze Website. Dergelijke informatie wordt doorgaans beschouwd als niet-persoonlijke informatie. We verzamelen ook het volgende:
Cookies
Onze Website maakt gebruik van "Cookies" om de gebieden van onze Website die u hebt bezocht te identificeren. Een Cookie is een klein stukje data dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Wij gebruiken Cookies om de Content die u op onze Website ziet te personaliseren. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van Cookies uit te schakelen. Als u echter cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u de functionaliteit op onze Website niet correct of helemaal niet kunt gebruiken. Wij plaatsen nooit Persoonlijk Identificeerbare Informatie in Cookies.
Geografische informatie
Wanneer u de mobiele applicatie gebruikt, kunnen we gebruik maken van GPS-technologie (of een andere soortgelijke technologie) om uw huidige locatie te bepalen om de stad waar u zich bevindt te bepalen en informatie met relevante gegevens of advertenties weer te geven. We zullen uw huidige locatie niet delen met andere gebruikers of partners. Als u niet wilt dat wij uw locatie gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden, dient u de locatiediensten voor de mobiele applicatie in uw accountinstellingen of in uw mobiele telefooninstellingen en/of binnen de mobiele applicatie uit te schakelen.
Automatische informatie
Wij ontvangen automatisch informatie van uw webbrowser of mobiele apparaat. Deze informatie omvat de naam van de website van waaruit u onze website hebt bezocht, indien van toepassing, evenals de naam van de website waar u naartoe gaat wanneer u onze website verlaat. Deze informatie omvat ook het IP-adres van uw computer/proxyserver die u gebruikt om toegang te krijgen tot het internet, de naam van uw internetprovider, het type webbrowser, het type mobiel apparaat en het besturingssysteem van uw computer. Wij gebruiken al deze informatie om trends onder onze Gebruikers te analyseren en zo onze Website te helpen verbeteren. 
Logboekgegevens
Net als veel andere website-exploitanten verzamelen wij informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze website bezoekt ("Loggegevens"). Deze Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP") adres van uw computer, het type browser, de browserversie, de pagina's van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken.
Volgens de Child's Online Privacy Security Act kan geen enkele website-exploitant, als voorwaarde voor betrokkenheid bij een activiteit, eisen dat een kind jonger dan 13 jaar meer gegevens bekendmaakt dan redelijkerwijs nodig is. S-Machinery Ltd. houdt zich aan deze eis. S-Machinery Ltd verzamelt alleen informatie die vrijwillig wordt aangeboden; er wordt geen informatie passief verzameld. Kinderen jonger dan 13 jaar kunnen alleen hun e-mailadres opgeven wanneer ze ons een e-mail sturen in ons "Contact"-gedeelte. S-Machinery Ltd maakt gebruik van het e-mailadres om te reageren op een eenmalige aanvraag van een kind onder 13 jaar en verwijdert vervolgens het e-mailadres. In het geval dat S-Machinery Ltd persoonlijke informatie over een kind jonger dan 13 jaar verzamelt en bijhoudt, kan de ouder ons een e-mail sturen om deze informatie te bekijken, te wijzigen en/of te wissen en om te weigeren de informatie van het kind verder te verzamelen of te gebruiken.
 
 
Hoe we uw informatie gebruiken
Wij gebruiken de informatie die wij van u ontvangen als volgt:
Het aanpassen van onze website
We kunnen de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons verstrekt, samen met alle computerinformatie die we ontvangen, gebruiken om onze website aan te passen.
Het delen van informatie met gelieerde partijen en andere derde partijen
Wij verkopen, verhuren of verstrekken uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet aan derden voor marketingdoeleinden. Wij kunnen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie verstrekken aan affiliates die diensten aan ons leveren met betrekking tot onze Website (d.w.z. betalingsverwerkers, Website hosting bedrijven, etc.); dergelijke affiliates zullen alleen informatie ontvangen die nodig is om de respectievelijke diensten te leveren en zullen gebonden zijn aan geheimhoudingsovereenkomsten die het gebruik van dergelijke informatie beperken.
Aggregatie van gegevens
Wij behouden ons het recht voor om alle niet-persoonlijke informatie die wordt verzameld door uw gebruik van onze Website te verzamelen en te gebruiken en deze gegevens samen te voegen voor interne analyses die onze Website en Service verbeteren, alsmede voor gebruik of wederverkoop aan anderen. Op geen enkel moment wordt uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie opgenomen in dergelijke gegevensaggregaties.
Wettelijk verplichte vrijgave van informatie
Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie vrij te geven, indien een dergelijke vrijgave (a) vereist is bij dagvaarding, wet of een ander juridisch proces; (b) noodzakelijk is om wetshandhavers of handhavingsinstanties van de overheid bij te staan; (c) noodzakelijk is om schendingen van onze Juridische Voorwaarden te onderzoeken of anderszins af te dwingen; (d) noodzakelijk is om ons te beschermen tegen juridische stappen of claims van derden, waaronder u en/of andere Leden; en/of (e) noodzakelijk is om de wettelijke rechten, persoonlijke/reële eigendommen of persoonlijke veiligheid van S-Machinery Ltd. , onze Gebruikers, werknemers en gelieerde ondernemingen te beschermen.
Opt-Out
Wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie voor bepaalde functies, wanneer wij u om dit detail vragen. Wanneer u zich registreert voor de website, als u geen extra materiaal of meldingen van ons wilt ontvangen, kunt u uw voorkeur aangeven op ons registratieformulier.
Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze directe controle staan. Deze websites kunnen hun eigen beleid hebben met betrekking tot privacy. Wij hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor gelinkte websites en verstrekken deze links uitsluitend voor het gemak en de informatie van onze bezoekers. U bezoekt dergelijke gelinkte websites op eigen risico. Deze websites vallen niet onder dit Privacybeleid. U dient het privacybeleid, indien van toepassing, van die individuele websites te controleren om te zien hoe de beheerders van die websites van derden uw persoonlijke informatie zullen gebruiken. Bovendien kunnen deze websites een link bevatten naar websites van onze filialen. De websites van onze filialen zijn niet onderworpen aan dit Privacybeleid en u dient hun individuele privacybeleid te controleren om te zien hoe de exploitanten van dergelijke websites uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken.
Beveiliging
De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Wij maken gebruik van praktische beschermingsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de individuele gegevens die onder onze controle staan. Persoonlijke Gegevens worden bewaard in een beveiligde database en altijd verzonden door middel van een gecodeerde SSL-methode wanneer deze wordt ondersteund door uw webbrowser. Geen enkele web- of e-mailtransmissie is ooit volledig beveiligd of foutloos kostenloos. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat e-mail die naar of van de Website wordt verzonden, niet beschermd is. U moet er op een unieke manier voor zorgen dat u beslist welke informatie u ons via e-mail stuurt. Bekijk hier de toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Updates van het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U dient dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, kunnen we u op de hoogte brengen op onze Website, via een blogbericht, via e-mail of via een andere methode die we bepalen. De methode die we kiezen is naar eigen goeddunken. We zullen ook de "Laatste bijgewerkte" datum aan het begin van dit Privacybeleid wijzigen. Alle wijzigingen die wij aanbrengen in ons Privacybeleid zijn van kracht vanaf deze laatste bijgewerkte datum en vervangen alle voorgaande Privacybeleids.
Vragen over onze privacypraktijken of dit privacybeleid
Wij verbinden ons ertoe om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd. Als u vragen hebt over onze privacypraktijken of over dit beleid, neem dan contact met ons op.