keyboard_arrow_right Aanbieding toevoegen
keyboard_arrow_right Aanmelden
keyboard_arrow_right Registreren
keyboard_arrow_right Huis
keyboard_arrow_right Industrie
keyboard_arrow_right Zoeken
keyboard_arrow_right Verkopen

Voorwaarden


Welkom bij de S-Machinery Ltd (de 'Service'). De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u de Service bekijkt of gebruikt die zich bevindt op: http://www.Sales-machinery.nl Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Service niet openen of gebruiken.

PRIVACYBELEID:

Het bedrijf respecteert de privacy van zijn servicegebruikers. Raadpleeg het privacybeleid van het bedrijf waarin wordt uitgelegd hoe we informatie die betrekking heeft op uw privacy verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Wanneer u de Service opent of gebruikt, stemt u in met dit Privacybeleid.

REGISTRATIE: REGELS VOOR GEBRUIKERSGEDRAG EN GEBRUIK VAN DE "SERVICE"

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om u te registreren en de Service te gebruiken.

Als u een gebruiker bent die zich aanmeldt voor de Service, maakt u een persoonlijk account met een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord om toegang te krijgen tot de Service en om berichten van het Bedrijf te ontvangen. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord en / of account. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor aansprakelijkheden, verliezen of schade die voortvloeien uit het ongeautoriseerde gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord en / of account.

 

Registratie (individueel) - Voor het activeren van een profiel is goedkeuring vereist door een link in uw e-mail te bevestigen die u ontvangt wanneer u uw contactgegevens voor het eerst invoert. Pas na bevestiging door de gebruiker wordt het account gevalideerd.

Registratie (juridische entiteit) - Elke dealer ontvangt binnen 5 (vijf) werkdagen een telefoontje van onze beheerder voor bevestiging en verificatie. In geval van een gemist contact tijdens een periodiek telefoongesprek, heeft SM het recht om het account te sluiten.

INACTIEF GEBRUIKERSACCOUNT:

Tenzij u recht heeft op een terugbetaling van het krediet, behouden wij ons het recht voor om uw gratis account te beëindigen en te verwijderen als u niet langer dan 12 (twaalf) maanden bent ingelogd op uw account. Als gevolg hiervan wordt uw contractuele relatie met ons geannuleerd en kunt u het verwijderde account niet meer gebruiken. We zullen het account verwijderen na een voorafgaande kennisgeving van 30 (dertig) dagen naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven, zodat u kunt aangeven dat u uw account wilt blijven gebruiken. Ons recht om te wissen laat u onverlet door uw recht om u opnieuw te registreren met een gratis account als u onze service in de toekomst wilt gebruiken

 

GEBRUIK BEPERKINGEN:

Uw toestemming om de site te gebruiken is afhankelijk van de volgende gebruiksbeperkingen en gedragsbeperkingen: U stemt ermee in dat u in geen geval:

• informatie plaatsen die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk, lasterlijk of raciaal, seksueel, religieus of anderszins aanstootgevend en aanstootgevend is;

• gebruik de service voor enig onwettig doel of voor de promotie van illegale activiteiten;

• proberen een andere persoon of groep te misbruiken of lastig te vallen;

• gebruik het account van een andere gebruiker zonder toestemming;

• valse of onnauwkeurige informatie verstrekken bij het registreren van een account;

• de goede werking van de Service verstoren of proberen te verstoren;

• geautomatiseerd gebruik van het systeem maken of actie ondernemen die wij achten om een ​​onredelijke of onevenredig grote belasting van onze servers of netwerkinfrastructuur op te leggen of mogelijk te veroorzaken;

• omzeil headers van robotuitsluitingen of andere maatregelen die we nemen om de toegang tot de Service te beperken of gebruik maken van software, technologie of apparatuur om de Service te schrapen, spinnen of kruipen of oogst of gemanipuleerde gegevens;

• of publiceren of linken naar schadelijke inhoud die bedoeld is om de browser of computer van een andere gebruiker te beschadigen of te verstoren.

 

POST- EN GEDRAGSBEPERKINGEN:

Wanneer u uw eigen gepersonaliseerde account aanmaakt, kunt u mogelijk ("Gebruikersinhoud") bieden. U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u plaatst, uploadt, linkt naar of anderszins beschikbaar stelt via de Service. U stemt ermee in dat wij alleen fungeren als een passief kanaal voor uw online distributie en publicatie van uw Gebruikersinhoud. Het bedrijf behoudt zich echter het recht voor om gebruikersinhoud naar eigen goeddunken te verwijderen.

De volgende regels hebben betrekking op gebruikersinhoud. Door gebruikersinhoud te verzenden en in te dienen tijdens het gebruik van de Service, gaat u als volgt akkoord:

U bent zelf verantwoordelijk voor uw account en de activiteit die plaatsvindt terwijl u bent aangemeld bij of terwijl u uw account gebruikt;

U zult geen informatie plaatsen die kwaadaardig, vals of onnauwkeurig is;

U zult geen inhoud indienen die auteursrechtelijk beschermd is of onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, waaronder privacy, publiciteit, handelsgeheim, enz., Tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of de juiste toestemming van hun rechtmatige eigenaar hebt om dergelijke inhoud specifiek in te dienen;

U bevestigt hierbij dat wij het recht hebben om te bepalen of uw inzendingen voor Gebruikersinhoud geschikt zijn en voldoen aan deze Servicevoorwaarden, alle en / of al uw inzendingen te verwijderen en uw account met of zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke aansprakelijkheid, verlies of schade die optreedt als gevolg van het gebruik van gebruikersinhoud die u beschikbaar stelt of waartoe u toegang hebt verkregen door uw gebruik van de Service, uitsluitend uw verantwoordelijkheid is.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor openbare weergave of misbruik van uw gebruikersinhoud. Het bedrijf zal niet en kan niet alle gebruikersinhoud vooraf screenen of controleren. Naar ons goeddunken kunnen wij, of de technologie die we gebruiken, echter uw interacties met de Service controleren en / of registreren.

 

BEPERKING EN BEËINDIGING VAN DE DIENST

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat SM van tijd tot tijd limieten kan stellen met betrekking tot het gebruik van de Service, inclusief het maximale aantal dagen waarin de inhoud door de Service wordt onderhouden, het maximale aantal en de grootte van publicaties, e-mails , berichten of andere inhoud die door de Service kan worden verzonden of opgeslagen en de frequentie waarmee u toegang kunt krijgen tot de Service of het advertentieportaal. U erkent en gaat ermee akkoord dat SM niet verantwoordelijk is voor het verwijderen of niet opslaan van inhoud die wordt onderhouden of geleverd via het advertentieportaal of de Service. U erkent en gaat ermee akkoord dat SM zich te allen tijde het recht voorbehoudt om de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, en dat SM niet aansprakelijk is jegens u of een derde voor een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SM kan een vertaalde Engelse versie van T&C in alle talen leveren, indien nodig op het platform vermeld. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke vertaling van de voorwaarden in andere talen alleen voor uw gemak kan worden verstrekt en dat de Engelse versie de voorwaarden van uw relatie met SM regelt. Als er bovendien verschillen zijn tussen de Engelse versie van de voorwaarden en enige vertaling, prevaleert de Engelse versie van de voorwaarden.

SNELLE SERVICE VOOR GEBRUIKERS:

Vragen en vragen van gebruikers met betrekking tot verschillende problemen worden zo snel mogelijk door SM gecommuniceerd. U kunt uw vragen op het webportaal indienen en binnen bepaalde dagen zal uw vraag worden beantwoord.

 

DISCLAIMER ONLINE INHOUD

Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die via de Service beschikbaar is, maar niet rechtstreeks door het Bedrijf, zijn die van hun respectieve auteurs en er hoeft niet per se op te worden vertrouwd. Dergelijke auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Het bedrijf biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie over de service en het bedrijf neemt evenmin goedkeuring aan, noch is het bedrijf verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van een mening, advies of verklaring van andere partijen dan het bedrijf. Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruikersinhoud die u of een andere gebruiker of een derde partij plaatst of verzendt via de service. Onder geen enkele omstandigheid is het bedrijf verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen van iemand op informatie of andere inhoud die op de service is geplaatst of aan gebruikers is doorgegeven. Hoewel het Bedrijf ernaar streeft deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, kunt u worden blootgesteld aan Gebruikersinhoud die onnauwkeurig of aanstootgevend is. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om toezicht te houden op de materialen die in de openbare ruimtes van de service zijn geplaatst of om de toegang van een gebruiker tot de service te beperken of te weigeren of om andere passende maatregelen te nemen als een gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt of zich bezighoudt met elke activiteit die de rechten van een persoon of entiteit schendt of die wij onwettig, aanstootgevend, beledigend, schadelijk of kwaadaardig achten. Het bedrijf heeft het recht om dergelijk materiaal te verwijderen dat naar eigen mening de wet of deze overeenkomst schendt of naar verluidt schendt of die aanstootgevend kan zijn, of die de rechten, schade of de veiligheid van gebruikers kan schenden of anderen. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot strafrechtelijke en / of civielrechtelijke vervolging volgens de wet. Als u zich bewust wordt van misbruik van onze Service, neem dan contact met ons op via http://www.Sales-machinery.nl

PROMOTIE-OPTIES

Door een advertentie te plaatsen via onze "service", gaat u ermee akkoord dat deze kan worden weergegeven op andere websites die eigendom zijn van SM of lokale sites, advertentieportals en / of platforms en verklaart u dat de relatie tussen u en de eigenaar van dergelijke andere websites, advertenties portals en / of platforms vallen onder de gebruiksvoorwaarden en het beleid van de betreffende derde partij. Bij transacties naar SM via het PayPal-systeem of vergelijkbare entiteiten zijn we niet verantwoordelijk voor verzonden bedragen. SM zal niet bij dergelijke transacties betrokken zijn. Met deze GT erkent en stemt u ermee in dat SM niet apart is van dergelijke transacties, geen controle heeft over enig element van dergelijke transacties en niet aansprakelijk is voor een partij in verband met dergelijke transacties. Na betaling van een kanaal in de bedrijfsaccount ontvangt u een factuur en indien nodig extra btw.

 

"Premium" -status - met extra kosten voor een periode, geldig 10 (tien) dagen.

 "Topstatus" - met extra kosten voor een periode van 30 (dertig) dagen.

Publiceer advertenties zonder extra kosten tot 3 (drie) stuks met actieve status.

 

Aanmelden als gebruiker in het advertentieportaal is helemaal gratis. Door gebruik te maken van de "service", ziet u lijsten, kunt u contact opnemen met verkopers of vragen verzenden. De publicatie van individuele advertenties of banners in het advertentieportaal en via de "service" is een extra betalende service in SM. De tarieven voor gepubliceerde advertenties worden bepaald in overeenstemming met de huidige prijslijst. Tenzij anders overeengekomen, is de publicatie van een advertentie altijd afhankelijk van de vooruitbetaling van de vergoeding voor de betreffende advertentie. Advertenties worden altijd betaald via overschrijving. Er wordt geen advertentie gepubliceerd totdat deze volledig is betaald. Contractklanten die hun (gebruikte) zware voertuigen en / of machines aanbieden, ontvangen facturen in overeenstemming met de prijslijsten of de klantovereenkomst.

 

Alle vergoedingen betaald onder deze Overeenkomst worden niet terugbetaald in het geval dat inhoud wordt verwijderd uit de "service" wegens schending van deze voorwaarden of enige andere reden buiten de controle van SM. Bovendien worden bedragen voor ongebruikte limieten en credits niet terugbetaald.

In geval van vooruitbetaling van een pakket en als er een upgradeplan nodig is, is er een mogelijkheid om het pakket te upgraden met een hogere waarde, dan blijft de som van de waarde van het origineel behouden.

SM is een reclameportaal en fungeert als een plaats waar alle gebruikers die zich aan deze voorwaarden houden, in staat zijn om (gebruikte) zware voertuigen en machines aan te bieden, verkopen, kopen en huren die op het advertentieplatform zijn gepubliceerd. SM is niet verantwoordelijk voor de staat of oorsprong van de apparatuur en accepteert geen garantie of service na de garantie van de goederen. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de Service en het advertentieplatform op eigen risico en verantwoordelijkheid gebruikt. SM ontvangt geen commissie van de verkoop of verhuur van een van de gepubliceerde advertenties, heeft geen controle over een fase van de eerste onderhandelingen tot de afronding van de transactie en aanvaardt in deze zin geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en loyaliteit van kopers of verkopers .

U erkent en gaat ermee akkoord dat SM niet verantwoordelijk is voor uw interacties met organisaties en / of personen in het advertentieportaal of via de Service. Elke betaling en levering van goederen en diensten en alle andere garantievoorwaarden of verklaringen met betrekking tot enige interactie die u mogelijk hebt met andere organisaties en / of personen, vindt uitsluitend plaats tussen u en dergelijke organisaties en / of personen. U stemt ermee in en erkent dat SM niet verantwoordelijk is voor verlies of schade die voortvloeit uit dergelijke transacties of interacties. Als u een geschil hebt met een of meer gebruikers, bevrijdt u SM, zijn werknemers, agenten en vertegenwoordigers van alle claims.

SM biedt u een beperkt, tijdelijk, niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de Service voor persoonlijk gebruik. Deze licentie, die hierin wordt verstrekt, bevat geen advertenties of verwijzingen naar lijsten met lijsten, zoals huizen te koop, werk, diensten of dienstverleners om lijsten te classificeren of om te leiden naar andere concurrerende sites. Het recht om de Service te gebruiken, staat u niet toe om uw advertentiepagina te gebruiken of hyperlinks te bieden naar andere pagina's met ander materiaal dan de publicatie van gebruikte apparatuur in de Service, (bijvoorbeeld voor gebruik in persoonlijke blogs of andere persoonlijke of openbare online media , evenals concurrerende websites). SM kan het aantal berichten beperken dat op het platform wordt weergegeven of uw advertentieprofiel blokkeren. Het gebruik van de Service buiten het bereik van toegangsrechten die in deze voorwaarden zijn vermeld, beëindigt elke hierin verleende toestemming of licentie onmiddellijk. Om gegevens te verzamelen, samen te voegen, te kopiëren, te dupliceren, weer te geven of te gebruiken via de Service of andere inhoud die via de Service wordt geleverd voor andere doeleinden (inclusief commerciële doeleinden) die niet hierin zijn gespecificeerd, moet u eerst toestemming van SM verkrijgen.

LINKS NAAR ANDERE SITES EN / OF MATERIALEN

Als onderdeel van de Service kan het Bedrijf u handige links naar externe websites (“Sites van derden”) aanbieden, evenals inhoud of items van of afkomstig van derden (de “Toepassingen van derden, Software of inhoud '). Deze links worden ter beschikking gesteld aan serviceabonnees. Het bedrijf heeft geen controle over sites van derden en applicaties, software of inhoud van derden of de promoties, materialen, informatie, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze sites of applicaties, software of inhoud van derden. Dergelijke sites van derden en applicaties, software of inhoud van derden worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid door het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor sites van derden die via de site of toepassingen van derden worden benaderd , Software of Inhoud geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacybeleid of ander beleid van of opgenomen in de Sites van Derden of de Toepassingen, Software of Inhoud van Derden. Het opnemen, linken naar of toestaan ​​van het gebruik of de installatie van een site van derden of applicaties, software of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door het bedrijf. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de sites van derden of om toepassingen, software of inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat onze voorwaarden en ons beleid niet langer van toepassing zijn.

U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, inclusief privacy en het verzamelen van gegevens, te lezen van elke site waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot alle applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de site.

 

KLACHTEN OP AUTEURSRECHT EN AGENT VAN AUTEURSRECHT

(a) Beëindiging van herhaalde interferentierekeningen. Het bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt de gebruikers hetzelfde te doen. Het bedrijf heeft een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in de beëindiging in gepaste omstandigheden van gebruikers van de service die herhaaldelijk inbreuk maken. rechten.

(b) Kennisgevingen van neerhalen. Als u een auteursrechteigenaar of een agent daarvan bent en te goeder trouw van mening bent dat alle materialen die op de Service worden aangeboden inbreuk maken op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen door de volgende informatie schriftelijk te sturen naar de aangewezen auteursrechtagent van het Bedrijf bij S -Machinery Ltd:

1. De datum van uw melding;

2. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;

3. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden hersteld door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

4. Een beschrijving van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk werk te vinden;

5. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en / of e-mailadres;

6. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en

7. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving correct is en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt. (c) Tegenverzoeken. Als u van mening bent dat uw Gebruikersinhoud die is verwijderd van de Site geen inbreuk maakt, of dat u de toestemming van de auteursrechteigenaar, de agent van de auteursrechteigenaar hebt, of op grond van de wet, om de inhoud in uw Gebruikersinhoud te plaatsen en te gebruiken , kunt u een tegenbericht met de volgende informatie naar onze copyright-agent sturen met behulp van de hierboven vermelde contactgegevens:

1. Uw fysieke of elektronische handtekening;

2. Een beschrijving van de inhoud die is verwijderd en de locatie waar de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd;

3. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de inhoud is verwijderd als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de inhoud;

4. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de wetten van EU en een verklaring dat u de betekening of kennisgeving van de persoon die kennisgeving van de vermeende inbreuk hebt gedaan, accepteert.

Als een tegenbericht wordt ontvangen door de auteursrechtagent van het bedrijf, kan het bedrijf een kopie van het tegenbericht naar de oorspronkelijke klagende partij sturen om deze persoon te informeren dat het de verwijderde inhoud binnen 10 werkdagen kan herstellen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een vordering tot gerechtelijk bevel indient tegen de inhoudaanbieder, het lid of de gebruiker, kan de verwijderde inhoud (naar goeddunken van het bedrijf) worden hersteld op de site binnen 10 tot 14 werkdagen na ontvangst van de tegenvordering .

LICENTIEVERLENING

Door het plaatsen van Gebruikersinhoud via de Service, verleent u uitdrukkelijk en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om aan het Bedrijf een royaltyvrije, sublicentieerbare, overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie te verlenen aan gebruik, reproduceren, wijzigen, publiceren, vermelden informatie over, bewerken, vertalen, verspreiden, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk weergeven en afgeleide werken maken van al dergelijke Gebruikersinhoud en uw naam, stem en / of gelijkenis zoals vervat in uw Gebruikersinhoud, indien van toepassing, geheel of gedeeltelijk, en in elke vorm, media of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor gebruik in verband met de Service.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat wij en onze licentiegevers eigendom blijven van alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook met betrekking tot de Service, inclusief toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Andere product- en bedrijfsnamen die in de Service worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend onder deze Overeenkomst.

 

E-MAIL KAN NIET WORDEN GEBRUIKT OM MEDEDELING TE GEVEN

Communicatie via het e-mail- en berichtensysteem van de Service vormt geen juridische kennisgeving aan het Bedrijf of een van zijn functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers in een situatie waarin kennisgeving aan het Bedrijf vereist is door een contract of wet- of regelgeving.

 

GEBRUIKERSOVEREENKOMST OM COMMUNICATIE IN ELEKTRONISCHE VORM TE ONTVANGEN

Voor contractuele doeleinden, (a) stemt u ermee in om mededelingen van het bedrijf in elektronische vorm te ontvangen via het e-mailadres dat u hebt opgegeven; en (b) stemt ermee in dat alle gebruiksvoorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere mededelingen die het bedrijf elektronisch aan u verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke mededelingen zouden voldoen als ze schriftelijk zouden zijn. Het voorgaande heeft geen invloed op uw rechten.

We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, waaronder informatie over het bedrijf en speciale aanbiedingen. U kunt zich afmelden voor dergelijke e-mail door uw accountinstellingen te wijzigen of een e-mail naar S-Machinery Ltd. te sturen.

GARANTIE

De service wordt geleverd "zoals deze is", zonder enige vorm van garantie. Zonder het voorgaande te beperken, verwerpt het bedrijf uitdrukkelijk alle garanties, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot de service, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, veiligheid, nauwkeurigheid en niet-inbreuk. Zonder het voorgaande te beperken, biedt het bedrijf geen garantie of verklaring dat de toegang tot of de werking van de service ononderbroken of foutloos zal zijn. u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van uw download en / of gebruik van bestanden, informatie, inhoud of ander materiaal verkregen via de service. sommige rechtsgebieden beperken of staan ​​geen garanties toe, dus deze bepaling is mogelijk niet op u van toepassing.

 

BEPERKING VAN SCHADE; VRIJLATING

voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, directeuren of werknemers of zijn licentiegevers of partners in geen geval aansprakelijk voor verlies van winst, gebruik of gegevens, of voor incidentele, indirecte , speciale, gevolgschade of voorbeeldschade, hoe ook ontstaan, die voortvloeit uit

(a) het gebruik, openbaarmaking of weergave van uw gebruikersinhoud;

(b) uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken;

(c) de service in het algemeen of de software of systemen die de service beschikbaar stellen; of

(d) andere interacties met het bedrijf of een andere gebruiker van de service, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, en of het bedrijf al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade , en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt uiteengezet, niet voldoet aan zijn essentiële doel. sommige rechtsgebieden beperken of staan ​​disclaimers van aansprakelijkheid niet toe, dus deze bepaling is mogelijk niet op u van toepassing. Als u een geschil hebt met een of meer gebruikers of een verkoper van een product of service die u beoordeelt met de Service, bevrijdt u ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van claims, eisen en schadevergoedingen (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met dergelijke geschillen.

WIJZIGING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen en zullen deze gebruiksvoorwaarden bijwerken in het geval van dergelijke wijzigingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de site van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen in de overeenkomst te bekijken. Als u de site blijft gebruiken, stemt u in met onze herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden. We zullen u echter op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in de voorwaarden door een kennisgeving op onze startpagina te plaatsen en / of een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons bij de registratie hebt verstrekt. Om deze extra reden moet u uw contact- en profielinformatie actueel houden. Wijzigingen in deze Voorwaarden of afstand van de rechten van het Bedrijf hieronder zijn niet geldig of effectief, behalve in een schriftelijke overeenkomst met de fysieke handtekening van een functionaris van het Bedrijf. Geen beweerde afstand of wijziging van deze overeenkomst door het bedrijf via telefonische of e-mailcommunicatie is geldig.

AANVULLENDE BETALINGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiker mag het maximaal toegestane aantal advertenties volgens zijn contract niet overschrijden. Indien u de limiet in uw pakket overschrijdt, zal SM u onmiddellijk op de hoogte brengen en ontvangt u een aanbieding met een passende hoeveelheid. Als de aanbieding niet aan uw behoeften voldoet, kunt u de individuele aanvraag indienen. SM-services geven onmiddellijk een factuur af bij het activeren van de account en moeten worden betaald voordat de inventaris wordt geboekt. Facturen worden maandelijks verzonden vanaf de startdatum van het contract.

Als u de gevraagde bestelling niet binnen dertig (30) dagen betaalt, wordt de bestelling geannuleerd. In geval van betaling na de opgegeven periode, wordt het bedrag alleen berekend als er geen verschillen worden gevonden in de prijslijst van SM. Anders kunnen bij annulering van de bestelling extra kosten of restituties in rekening worden gebracht. Na de minimale contractperiode van drie maanden wordt uw overeenkomst automatisch verlengd voor de aanvankelijk overeengekomen periode. U hebt het recht om het contract te beëindigen in overeenstemming met deze clausule.

 

SM behoudt zich het recht voor om de kosten te allen tijde na voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U hebt het recht om het contract te beëindigen in overeenstemming met deze clausule. Het contract kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd na een opzegtermijn van dertig dagen. Betaling voor alle gebruikte diensten en geaccepteerd tot de datum van beëindiging is verplicht.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat gedeelte van de Overeenkomst geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De resterende porties blijven volledig van kracht en effect. Elk verzuim van het bedrijf om een ​​bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van ons recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen. Onze rechten onder deze Overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

U stemt ermee in dat elke oorzaak van actie die verband houdt met of voortvloeit uit uw relatie met het Bedrijf moet beginnen binnen EEN jaar nadat de oorzaak van actie is ontstaan. Anders wordt een dergelijke oorzaak permanent geblokkeerd. Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site zijn onderworpen aan de wetten van EU, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Het bedrijf kan deze servicevoorwaarden en / of het privacybeleid van het bedrijf geheel of gedeeltelijk toewijzen aan een persoon of entiteit op elk gewenst moment met of zonder uw toestemming. U mag geen rechten of verplichtingen onder de Servicevoorwaarden of het Privacybeleid toewijzen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke ongeautoriseerde toewijzing en delegatie door u is ongeldig. u erkent dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, de gebruiksvoorwaarden begrijpt en aan deze voorwaarden gebonden bent. u erkent verder dat deze gebruiksvoorwaarden samen met het privacybeleid op http: // www.sales-machinery.com de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen ons vertegenwoordigen en dat elk voorstel of voorafgaande overeenkomst mondeling of schriftelijk wordt vervangen, en enige andere communicatie tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.